Jaarlijks (laatste weekend van januari) organiseren wij een wandeldag. Hier kan men zowel met als zonder hond deelnemen. Er kan gekozen worden voor een wandeling tussen 5 of 10 km. De vooraf uitgestippelde route kan op eigen tempo gelopen worden en men kan zo genieten van de prachtige en uitgebreide natuur rondom onze kringgroep. Tijdens deze wandeling is er een tussenstop voorzien om de dorstigen, zowel honden als geleiders, te laven

Ook nemen we zelf regelmatig deel aan wandelingen die door de verschillende kringgroepen worden georganiseerd.

Wandeldag