B.H. Begeleidingshond

B.O.P. Basis Opleidings Programma

door middel van dit Basis Opleidings Programma leert u om uw hond zelfzekerheid en gehoorzaamheid bij te brengen en een sociaal karakter verder uit te bouwen.

Het beste wordt hiermee zo vroeg mogelijk gestart (vanaf 3 maanden), omdat juist de jonge hond bijzonder beïnvloedbaar is in de opbouw van zijn/haar karakter en gedrag. 

Correct sociaal gedrag en gehoorzaamheid wordt systematisch aan u en uw hond aangeleerd via diverse oefeningen in groepsverband met individuele ondersteuning. 

 

I.G.P.  Internationaal Gebruikshondenprogramma

Bij I.G.P. worden de natuurlijke talenten en kwaliteiten van de honden getest. De Duitse Herder is een herdershond en werkhond die op vele vlakken kan ingezet worden.

 

Het I.G.P. bestaat uit 3 onderdelen nl;

 

Speuren:

Bij het speuren wordt een vooraf bepaald traject afgelegd door een spoorlegger. De grootte en vorm van dit traject is afhankelijk van de klasse waarin de proef wordt afgelegd. Op het gelegde spoor laat de spoorlegger een aantal voorwerpen vallen. 

Na een bepaalde tijd, ook afhankelijk van de gespeelde klasse, moet de hond het spoor zo nauwkeurig mogelijk volgen en de voorwerpen terugvinden en dit aan de geleider, die de hond volgt op tien meter, kenbaar maken.

 

Gehoorzaamheid:

In dit onderdeel moet de hond een aantal basiscommando´s uitvoeren. Deze commando´s zoals volg, voet, zit, af, sta, hier en breng moeten correct uitgevoerd worden. Ook moet de hond zijn geleider volgen enerzijds aangelijnd of los en daarbij met zijn rechterschouder op kniehoogte van de geleider blijven.  

 

Verdediging:

Dit is misschien wel het spectaculairste onderdeel. Hier wordt getest of de Duitse Herder goed onder controle staat. De hond gaat op zoek naar de pakwerker en zal aan de geleider kenbaar maken door aanhoudend geblaf waar de pakwerker zich bevindt. Daarna zal hij de pakwerker verhinderen te vluchten en onder begeleiding wegvoeren. Bijten wordt alleen toegelaten op commando van de geleider, tevens moet de hond ook op commando direct lossen.

 

Deze 3 onderdelen worden ieder op zich beoordeeld door de keurmeester die naar gelang de kwaliteit van het afgeleverde werk maximaal 100 punten kan toekennen.

Op de website van de V.V.D.H. kan u het volledige programma en reglementen vinden.

  

 

 

Wandelen

Jaarlijks (laatste weekend van januari) organiseren wij een wandeldag. Hier kan men zowel met als zonder hond deelnemen. Er kan gekozen worden voor een wandeling tussen 5 of 10 km. De vooraf uitgestippelde route kan op eigen tempo gelopen worden en men kan zo genieten van de prachtige en uitgebreide natuur rondom onze kringgroep. Tijdens deze wandeling is er een tussenstop voorzien om de dorstigen, zowel honden als geleiders, te laven

Ook nemen we zelf regelmatig deel aan wandelingen die door de verschillende kringgroepen worden georganiseerd.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de disciplines die wij beoefenen. Voor een overzicht van alle mogelijkheden binnen de V.V.D.H. verwijzen wij graag naar de site van V.V.D.H. 

Hieronder vindt u een overzicht van de disciplines die wij beoefenen. Voor een overzicht van alle mogelijkheden binnen de V.V.D.H. verwijzen wij graag naar de site van V.V.D.H. 

B.H. is in feite een socialisatie test en is de basis van alle verdere opleidingen. De test is erop gericht te kijken of uw hond sociaal (niet agressief noch angstig) is naar andere honden en naar andere mensen toe en dit in verschillende situaties. De hond in kwestie dient tevens normaal gedrag te vertonen in verkeerssituaties. 

Dit certificaat is vereist voor men aan manifestaties kan deelnemen.

Voor de volledige informatie betreffende dit onderdeel kunt u terecht op de V.V.D.H.-site

B.O.P. Basis Opleidings Programma

B.O.P. Basis Opleidings Programma

Door middel van dit Basis Opleidings Programma leert u om uw hond zelfzekerheid en gehoorzaamheid bij te brengen en een sociaal karakter verder uit te bouwen.

Het beste wordt hiermee zo vroeg mogelijk gestart (vanaf 3 maanden), omdat juist de jonge hond bijzonder beïnvloedbaar is in de opbouw van zijn/haar karakter en gedrag. 

Correct sociaal gedrag en gehoorzaamheid wordt systematisch aan u en uw hond aangeleerd via diverse oefeningen in groepsverband met individuele ondersteuning.

Voor meer info

I.G.P.  Internationaal Gebruikshondenprogramma

Bij I.G.P. worden de natuurlijke talenten en kwaliteiten van de honden getest. De Duitse Herder is een herdershond en werkhond die op vele vlakken kan ingezet worden.

 

Het I.G.P. bestaat uit 3 onderdelen nl;

 

Speuren:

Bij het speuren wordt een vooraf bepaald traject afgelegd door een spoorlegger. De grootte en vorm van dit traject is afhankelijk van de klasse waarin de proef wordt afgelegd. Op het gelegde spoor laat de spoorlegger een aantal voorwerpen vallen. 

Na een bepaalde tijd, ook afhankelijk van de gespeelde klasse, moet de hond het spoor zo nauwkeurig mogelijk volgen en de voorwerpen terugvinden en dit aan de geleider, die de hond volgt op tien meter, kenbaar maken.

 

Gehoorzaamheid:

In dit onderdeel moet de hond een aantal basiscommando´s uitvoeren. Deze commando´s zoals volg, voet, zit, af, sta, hier en breng moeten correct uitgevoerd worden. Ook moet de hond zijn geleider volgen enerzijds aangelijnd of los en daarbij met zijn rechterschouder op kniehoogte van de geleider blijven.  

 

Verdediging:

Dit is misschien wel het spectaculairste onderdeel. Hier wordt getest of de Duitse Herder goed onder controle staat. De hond gaat op zoek naar de pakwerker en zal aan de geleider kenbaar maken door aanhoudend geblaf waar de pakwerker zich bevindt. Daarna zal hij de pakwerker verhinderen te vluchten en onder begeleiding wegvoeren. Bijten wordt alleen toegelaten op commando van de geleider, tevens moet de hond ook op commando direct lossen.

 

Deze 3 onderdelen worden ieder op zich beoordeeld door de keurmeester die naar gelang de kwaliteit van het afgeleverde werk maximaal 100 punten kan toekennen.

Op de website van de V.V.D.H.kan u het volledige programma en reglementen vinden.

  

 

 

Wandelen

B.H. is in feite een socialisatie test en is de basis van alle verdere opleidingen. De test is erop gericht te kijken of uw hond sociaal (niet agressief noch angstig) is naar andere honden en naar andere mensen toe en dit in verschillende situaties. De hond in kwestie dient tevens normaal gedrag te vertonen in verkeerssituaties. 

Dit certificaat is vereist voor men aan manifestaties kan deelnemen.

Voor de volledige informatie betreffende dit onderdeel kunt u terecht op de V.V.D.H.-site

Jaarlijks (laatste weekend van januari) organiseren wij een wandeldag. Hier kan men zowel met als zonder hond deelnemen. Er kan gekozen worden voor een wandeling tussen 5 of 10 km. De vooraf uitgestippelde route kan op eigen tempo gelopen worden en men kan zo genieten van de prachtige en uitgebreide natuur rondom onze kringgroep. Tijdens deze wandeling is er een tussenstop voorzien om de dorstigen, zowel honden als geleiders, te laven

Ook nemen we zelf regelmatig deel aan wandelingen die door de verschillende kringgroepen worden georganiseerd.

Wilt u meer weten over de wandeling kijk dan